ក្រុមប្រឹក្សាគណៈគ្រូពេទ្យ >> តាកែវ
ប្រធាន
  1. នុត ស៊ីណាត
អនុប្រធាន
  1. តែ​ វ៉ាន់ថា
  2. ម៉ិច សំបូរ
អគ្គលេខាធិការ
  1. សួន ចាន់ធី
អគ្គលេខាធិការរង
  1. ម៉ម មុនី
ហិរញ្ញិក
  1. ឈូវ ឈួន
ហិរញ្ញិករង
  1. ហេង ធី
សមាជិក
  1. ខៀវ​ សម្រស់
  2. ញា ស៊ីថាន
  3. សេង គីម