អំពីភូមិភាគ

 1. ភូមិភាគ១ មានទីតាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញរួមមាន៖
  • ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
  • ខេត្តកណ្តាល
  • រាជធានីភ្នំពេញ
  • ខេត្តកំពង់ស្ពឺ​
 2. ភូមិភាគ២ មានទីតាំងនៅខេត្តបាត់ដំបងរួមមាន៖
  • ខេត្តពោធិសាត
  • ខេត្តបាត់ដំបង​
  • ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ​
  • ខេត្តសៀមរាប​
  • ខេត្តឧត្តរមានជ័យ​
  • ខេត្តប៉ៃលិន​
 3. ភូមិភាគ៣ មានទីតាំងនៅខេត្តកំពតរួមមាន៖
  • ខេត្តតាកែវ​
  • ខេត្តកំពត​
  • ខេត្តកោះកុង​
  • ខេត្តព្រះសីហនុ​
  • ខេត្តកែប​
 4. ភូមិភាគ៤ មានទីតាំងនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងរួមមាន៖
  • ខេត្តស្ទឹងត្រែង​
  • ខេត្តរតនគិរី​
  • ខេត្តមណ្ឌលគីរី​
  • ខេត្តក្រចេះ
  • ខេត្តព្រះវិហារ​
 5. ភូមិភាគ៥ មានទីតាំងនៅខេត្តកំពង់ចាម រួមមាន៖
  • ខេត្តកំពង់ចាម ​
  • ខេត្តកំពង់ធំ
  • ​ខេត្តព្រៃវែង​
  • ខេត្តស្វាយរៀង​